БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

 

 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕТЕКШІ УНИВЕРСИТЕТТЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ РЕЙТИНГІ 2022


Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA-Ranking) 2008 жылдан бері биыл он төртінші рет жарияланып отырған Қазақстанның жетекші университеттерінің 2022 жылғы Ұлттық рейтингінің нәтижелерін ұсынады. IQAA-Шанхай агенттігі және Us News сияқты әлемнің жетекші рейтингтік агенттіктері кіретін академиялық рейтинг және артықшылық бойынша IREG обсерваториясының негізін қалаушы ұйым. IQAA рейтингінің артықшылығы уақытпен тексерілген әдістеме, беделділік, объективтілік және сенімділік, ұлттық және халықаралық сарапшылардың мойындауы болып табылады.
Рейтингтер жоғары білім сапасын жақсартуға ықпал етеді және жоғары оқу орындары қызметінің транспаренттілігін қамтамасыз етеді. IQAA-Ranking жеті академиялық индикаторды талдау негізінде қалыптастырылған Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі-2022 ұсынады. 1 Индикатор - студенттер контингентінің сапалық құрамын, 2 индикатор – студенттерді оқыту нәтижелері мен ЖОО-да іске асырылатын білім беру бағдарламаларының санын, 3 индикатор - академиялық кадрлар: профессор-оқытушылар құрамы (ПОҚ), 4 индикатор - ЖОО-ның ғылыми-зерттеу және инновациялық жұмысы, 5 индикатор - халықаралық ынтымақтастық, 6 – индикатор-ақпараттық қамтамасыз ету, 7 индикатор - ЖОО түлектерін жұмысқа орналастыруды анықтайды.
Биыл жетекші жоғары оқу орындарының Ұлттық рейтингінде Қазақстанның 31 жоғары оқу орны, көп бейінді жоғары оқу орындары санатында – 10, техникалық – 11, гуманитарлық-экономикалық – 5, педагогикалық – 3 және медициналық – 2 жоғары оқу орны ұсынылған.
Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының 2022 жылғы Ұлттық рейтингімен қатар, IQAA-Ranking 100-ге жуық қазақстандық жоғары оқу орындарының қосымша екі рейтингін жариялады: 1) ғылыми жарияланымдар бойынша, 2) ақпараттық қамтамасыз ету сапасы бойынша. Профессор-оқытушылар құрамы мен ЖОО қызметкерлерінің жарияланымдық белсенділігін бағалау Web of Science, SCOPUS және РҒДИ сияқты халықаралық базалардың деректеріне негізделді. Ақпараттық қамтамасыз ету жоғары оқу орындарының сайттары негізінде есептелді.
IQAA-Ranking барлық талапкерлер мен олардың ата-аналарына оқуға түсу, жоғары оқу орнын дұрыс таңдау бойынша табыс тілейді және Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі 2022, сондай-ақ жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу жұмыстары мен ақпараттық қамтамасыз ету бойынша рейтингтері оларға көмектеседі деп үміттенеді!

 

Бұл мақала в 2022 ж. 22 шілдедегі "Казахстанская правда" газетінде жарияланды.